REGISTRACE|PRAVIDLA|HRÁČI|INFORMACE|ŽÁDOSTI|POSTAVY

UDÁLOSTI|UPDATY|LEKCE|VYHODNOCENÍ LEKCÍ|VÝPRAVY|


Tira Murray si může vybrat postavení. (do 6.5)

Výpravy dočasně odloženy ze zdravotních důvodů a nedostatku času ze strany adminek. RPG ale stále v provozu jen žádosti a registrace budou vyřizovány pomaleji. :)

Leden 2015

Update December 2014 a Január 2015

29. ledna 2015 v 20:16 | Louisiana |  Updaty
I wish I knew then
What I know now
Wouldn't dive in
Wouldn't bow down
Gravity hurts
You made it so sweet
'Til I woke up on
On the concrete
(Katy Perry - Wide awake)

Schopnosti

29. ledna 2015 v 20:09 | Louisiana |  Informácie
Všeobecné schopnosti:
(može sa ich naučiť každý poloboh za pomoci rozprávača)


Gods and Goddesses

29. ledna 2015 v 20:07 | Louisiana |  Informácie

Zoznamy:


BOHOVIA

BOHOVIA 2

BOHYNE


Bohové

29. ledna 2015 v 20:06

ANUP

ANUP
JMÉNO: Anup
FUNKCE: Bůh mumifikace, průvodce na cestě mezi světem živých a mrtvých, ochránce pohřebišť, hrobek a hřbitovů
VZTAHY S JINÝMI BOHY:
Nebthet (matka)
Sutech (otec)
POSVÁTNÉ ZVÍŘE: šakal
O JEHO POTOMCÍCH: Všichni dokážou už od narození komunikovat s psovitými šelmami. Jsou spíše introvertní a lehce melancholičtí. Mají velký talent na mumifikace a instinktivně vědí, jak se dělá. Málokdy se ztratí, mají dobrý orientační smysl a snadno hledají cestu z bludiště. Většinou trpí ochlofóbií - strach z davů a větší koncentrace lidí.

SCHOPNOSTI:
SHAPESHIFTING: Přeměna na psovité šelmy.
NECROMANCY: Vidění a dorozumívání se s duchy, později také jejich vědomé přivolání. Na nejvyšší úrovni umí duchy také ovládat.
FERROKINESIS: Ovládání vzácných kovů (zlato, stříbro...) způsobem podobným Telekinesis. Mohou z kovů cokoliv vytvarovat, nechat ho vznášet ve vzduchu...
TOUCH OF DEATH: Polobůh s touto schopností může někoho dotykem a přenosem velkého množství energie zabíjet. Po takovém činu však vždy omdlí vyčerpáním a nezřídka také umírá.

REGISTRACE:
Počet dětí: 3/10
Počet udělených požehnání: 2/8
__________________________________________________

BESJMÉNO: Bes
FUNKCE: Ochranný bůh dětí a domácnosti, bůh tance, hojnosti, plodnosti a radovánek, chrání matku i dítě při porodu, zahání noční můry
O JEHO POTOMCÍCH: Jeho děti jsou mateřské, mají rády malé děti a umí se o ně instinktivně postarat. Stejně tak se umí starat o těhotné a přesně ví, co jim škodí a co jim naopak pomáhá. Mohlo by se občas zdát, že jsou příliš upnutí, ale milují jakoukoliv zábavu a párty. Prakticky se jim nezdají zlé sny a jsou veselé a optimistické. Bývají menšího vzrůstu a nemají moc v oblibě sport - až na tanec, ve kterém jsou dobří. Své děti přivádí do tábora okole 12 let, později je to už výrazně vzácněji.

SCHOPNOSTI:
DREAMER: Polobůh může ve spánku navštěvovat ostatní buď ve viditelné či neviditelné podobě a ovlivňovat jejich sny k lepšímu.
CHLOROKINESIS: Kontrola nad rostlinami - urychlování jejich růstu, míření jejich pohybu, tvarování atp., ale v žádném případě vytváření nových druhů!
SHIELD: Vytvoření ochranného silového pole. Čím je vnější útok silnější, tím víc energie to poloboha stojí a u magického útoku záleží na bodech (polobůh má 5 bodů v Shieldu, útočí na něj někdo s Hydrokinesis se 7 body, takže ochranné pole moc dlouho nevydrží a bude brát hodně energie). Nejlépe zadržuje nemagické útoky mečem, dýkou atp.
CALM CONTROL: Dotykem dokáže kohokoliv úplně zklidnit. Nejlépe to funguje při nervozitě, při vzteku či silném vzplanutí lásky je potřeba vynaložit mnohem víc energie a často se stává, že se ona emoce přenese na poloboha, který uklidňuje.

REGISTRACE:
Počet dětí: 1/6
Počet udělených požehnání: 0/8
__________________________________________________

GEB

JMÉNO: Geb
FUNKCE: Bůh země a její ztělesnění
VZTAHY S JINÝMI BOHY:
Šu (otec)
Tefnut (matka)
Nut (sestra a manželka)
Usir, Sutech (synové)
Eset, Nebthet (dcery)
POSVÁTNÉ ZVÍŘE: husa
O JEHO POTOMCÍCH: Jsou velice pevní a máloco je rozháže. Jsou klidní, milí a odvážní. Nemají v oblibě létání, plavání a obecně pohyb na vodě nebo tam, kde nejsou spojení se zemí. Jsou ochotní, rádi pomáhají a instinktivně rozumí botanice a geologii. Naopak zoologie je jim cizí a zvířat se často až štítí. Většinou jsou to vegetariáni, ne-li rovnou vegani.

SCHOPNOSTI:
CHLOROKINESIS: Kontrola nad rostlinami - urychlování jejich růstu, míření jejich pohybu, tvarování atp., ale v žádném případě vytváření nových druhů!
GEOKINESIS: Kontrola nad zemí - zahrnuje tvorbu zeměstřesení (od sedmi bodů a výš!), sesuvy půdy, praskliny v zemi, tvorbu kamenných stěn atp. Čím více bodů máte, tím je schopnost silnější a efektivnější.
EARTH CRAFTS: Polobůh je expert na řemesla související s geologií - hrnčířství, sochařství. Umí tvarovat kámen a vytvářet a ovládat horniny i nerosty.

REGISTRACE:
Počet dětí: 1/2
Počet udělených požehnání: 0/8
__________________________________________________

HOR

Hor
JMÉNO: Hor
FUNKCE: Bůh faraonů, války, ochrany
VZTAHY S JINÝMI BOHY:
Usir (otec)
Eset (matka)
Sutech (strýc)
Hathor (manželka)
Nefertum (bratr)
POSVÁTNÉ ZVÍŘE: sokol
O JEHO POTOMCÍCH: Všichni jsou to vůdčí typy, cpou se na vůdčí pozice, díky čemuž mohou působit dost namyšleně. Mají výborný zrak a nenávidí se se Sutechovci. Bývají dost paranoidní a nechápou sarkazmus. S dětmi Hathor a Usira výcházejí velmi dobře. Nenávidí pocit uvěznění a bezmoci a přihání je k šílenství.

SCHOPNOSTI:
SHAPESHIFTING: Přeměna na sokola či jiného dravého ptáka kromě sovy.
TELUMKINESIS: Moc nad zbraněmi. Polobůh ovládá sečné zbraně - ne střelné jako luk, kuše či prak. Při doteku jakékoliv zbraně se dozví stáří, účel, účinnost, materiál, odkud pochází...
PERSUASION: Schopnost magického hlasu, který každého přesvědčí o tom, že to, co říká, je pravda.
SHIELD: Vytvoření ochranného silového pole. Čím je vnější útok silnější, tím víc energie to poloboha stojí a u magického útoku záleží na bodech (polobůh má 5 bodů v Shieldu, útočí na něj někdo s Hydrokinesis se 7 body, takže ochranné pole moc dlouho nevydrží a bude brát hodně energie). Nejlépe zadržuje nemagické útoky mečem, dýkou atp.
TELEKINESIS: Pohybování věcmi pomocí myšlenek. Čím větší a těžší předmět, tím je potřeba víc energie a soustředění.

REGISTRACE:
Počet dětí: 3/6
Počet udělených požehnání: 0/8
__________________________________________________

CHONSU

JMÉNO: Chonsu
FUNKCE: Bůh měsíce, času a léčení
VZTAHY S JINÝMI BOHY:
Sobek (otec)
O JEHO POTOMCÍCH: Jeho děti jsou nenapravitelní hazardéři a velice rádi se sází o cokoliv. Nedokážou sázce jednoduše odolat. Lépe fungují v noci, přes den bývají ospalí a trochu mimo, ale kdyby se vsadili, byli by schopní vydržet i tři dny bez spánku. Jsou zatraceně vytrvalí a nemají ve zvyku plýtvat časem, jsou velice přímí. Mají velký talent na léčitelství.

SCHOPNOSTI:
PHOTOKINESIS: Kontrola nad měsíčním světlem, což zahrnuje vidění ve tmě, osvětlení noci a zatmění noci, pokud potřebují rychle utéct, avšak zatmění je energeticky náročné.
VITAKINESIS: Léčení ran. Polobůh se musí rány přímo dotýkat - čím je větší, hlubší a víc krvácí, tím víc energie to stojí. Smrtelná zranění zvládne vyléčit jen za cenu následného bezvědomí.
CHRONOKINESIS: Kontrola nad časem. Nemůže ho zastavit, ale může ho posunout nebo vrátit o pár minut až hodin dozadu nebo dopředu. Nemůže cestovat do pravěku a ani do daleké budoucnosti. Hranici představuje rozmezí 24 hodin. Zároveň je tato schopnost energeticky hodně náročná. Při delším posunu s více pasažéry může upadnout až do bězvědomí. S sebou může najednou vzít maximálně pět lidí a to teprve tehdy, kdy má alespoň osm bodů.

REGISTRACE:
Počet dětí: 5/8
Počet udělených požehnání: 0/8
__________________________________________________

NEFERTUM

JMÉNO: Nefertum
FUNKCE: Bůh vůně a světla, ochránce mrtvých a mučitel duší mrtvých hříšníků, bůh odplaty
VZTAHY S JINÝMI BOHY:
Eset (matka)
Usir (otec)
Sutech (strýc)
Nebthet (teta)
Hor (bratr)
O JEHO POTOMCÍCH: Jeho děti bývají velice bláznivých a střelených povah. Často se obklopují vším možným co vydává jim příjemné vůně nebo je to prostě nějak lesklé či třpytivé. Velice lpí na čistotě. Svou zálibou v módě by mohli směle konkurovat dětem Hathor, kdyby však nebylo jejich poněkud násilnických sklonů vůči těm kdo se nějak proviní. To jim většinou nezáleží na důkazech a prostě se mstí.

SCHOPNOSTI:
TOUCH OF BEAUTY: Cokoliv, čeho se polobůh dotkne a použije na to tuto schopnost, zkrásní a přizpůsobí se jeho ideálům krásy. Nezmění se však podstata věci, z ošklivé chlupaté housenky se nestane motýl, ale třeba se změní na roztomilou zelenou housenku.
LIGHTKINESIS: Polobůh umí ovládat světlo. Dokáže si třeba rozzářit dlaň a tou pak posvítit nebo třeba i celé tělo. Umí jen tak rozzářit lampu a světlo v ní uchovat nebo naopak z ní světlo sebrat a načerpat z něj energii. Při silném záření slunce si z něj dokáže brát energii a omezeně se tak regenerovat.
SCENTING: Polobůh dokáže cokoliv nebo kohokoliv snadno vyčenichat a vystopovat i podle starších a téměř vybledlých stop.
CHLOROKINESIS: Kontrola nad rostlinami - urychlování jejich růstu, míření jejich pohybu, tvarování atp., ale v žádném případě vytváření nových druhů!

REGISTRACE:
Počet dětí: 2/4
Počet udělených požehnání: 0/8
__________________________________________________

RE

re
JMÉNO: Re (Amon/Aton)
FUNKCE: Bůh slunce, ohně, vzduchu, ztělesnění slunečního kotouče, jeden z nejstarších a nejhlavnějších bohů
VZTAHY S JINÝMI BOHY:
Šu (syn)
Hathor, Sachmet, Bastet, Tefnut, Maat (dcery)
O JEHO POTOMCÍCH: Jeho děti jsou podobně jako ty Horovy vůdčí typy. Jsou velice mocní, proto i jejich talent na schopnosti bývá vysoký. Často mívají vysoké sebevědomí neumí si připustit porážku. Dávají si záležet na dodržování pravidel. Nemají rádi, když jim někdo sebere vedoucí pozici. Většinou nevydrží zůstat vzhůru moc dlouho, zato ale bez problémů vstávají s východem slunce.

SCHOPNOSTI:
SHAPESHIFTING: Přeměna na jakékoliv zvíře kromě příšer a magických zvířat.
PYROKINESIS: Ovládání ohně. Zahrnuje podpalování věcí (ale ne nehořlavých, ty můžete leda zahřát a roztavit), vytváření ohně, odolnosti vůči ohni, samovzplanutí, ale ne chrlení ohně.
LEVITATION: Polobůh umí levitovat, nepotřebuje křídla ani vzduch. Postupem času se schopnost stane mimovolnou, při silných emocích se může stát, že polobůh zničehonic vzlétne do vzduchu - např. když se naštve nebo náhle rozradostní.
PERSUASION: Schopnost magického hlasu, který každého přesvědčí o tom, že to, co říká, je pravda.

REGISTRACE:
Počet dětí: 3/3
Počet udělených požehnání: 0/8
__________________________________________________

RESHEPH

JMÉNO: Resheph
FUNKCE: Bůh koní a vozů, ochránce před morem a válkou, bůh odpovídající na modlitby
VZTAHY S JINÝMI BOHY:
Qetesh (manželka)
O JEHO POTOMCÍCH: Jsou velice pasivní a neradi se pouštějí do větších riskantnějších dobrodružství. Nemají rádi boj a hádky, jsou to spíše takoví mírotvorci a jejich slova mívají překvapivé uklidňující účinky. Rozumí všem koním (i pegasům a jednorožcům), jsou to skvělí jezdci a vozatajové. Sarkazmus a ironie jsou jim cizí, nemají ho rádi a často je ani nedokážou rozpoznat. Vůbec se nehodí na bojovníky. Bývají obecně spiše šlachovití než svalnatí, drobnějšího vzrůstu a lehké kostry. Jejich tělesná konstrukce se výborně hodí na jezdce, kterými také od narození jsou.

SCHOPNOSTI:
SHAPESHIFTING: Přeměna na koně (vzhled a plemeno si vyberete sami po získání schopnosti).
CALM CONTROL: Dotykem dokáže kohokoliv úplně zklidnit. Nejlépe to funguje při nervozitě, při vzteku či silném vzplanutí lásky je potřeba vynaložit mnohem víc energie a často se stává, že se ona emoce přenese na poloboha, který uklidňuje.
VITAKINESIS: Léčení ran. Polobůh se musí rány přímo dotýkat - čím je větší, hlubší a víc krvácí, tím víc energie to stojí. Smrtelná zranění zvládne vyléčit jen za cenu následného bezvědomí.
SUPER FACILITY: Velká mrštnost, obratnost a rychlost. Viz Dovednosti & Schopnosti.
SHIELD: Vytvoření ochranného silového pole. Čím je vnější útok silnější, tím víc energie to poloboha stojí a u magického útoku záleží na bodech (polobůh má 5 bodů v Shieldu, útočí na něj někdo s Hydrokinesis se 7 body, takže ochranné pole moc dlouho nevydrží a bude brát hodně energie). Nejlépe zadržuje nemagické útoky mečem, dýkou atp.

REGISTRACE:
Počet dětí: 0/6
Počet udělených požehnání: 0/8

__________________________________________________

SOBEK

drz
JMÉNO: Sobek
FUNKCE: Krokodýlí bůh vody, divokosti, války, plodnosti a žádostivosti, symbol faraonovy síly
VZTAHY S JINÝMI BOHY:
Neit (matka)
Serket (sestra)
Chonsu (syn)
POSVÁTNÉ ZVÍŘE: Krokodýl
O JEHO POTOMCÍCH: Sobekovy děti jsou podobně jako ty Sutechovy docela zle založené. Lehce se naštvou a těžce se uklidní. Od narození se umí dorozumívat s plazy a obojživelníky. Umí být velmi divocí a při boji dokážou lehce zapomenout na rozdíl mezi nepřítelem a přítelem.

SCHOPNOSTI:
SHAPESHIFTING: Přeměna na krokodýla/aligátora.
TELUMKINESIS: Moc nad zbraněmi. Polobůh ovládá sečné zbraně - ne střelné jako luk, kuše či prak. Při doteku jakékoliv zbraně se dozví stáří, účel, účinnost, materiál, odkud pochází...
PHYSICAL ABILITY: Nadlidská síla. Viz Dovednosti & Schopnosti.
LIZARD ABILITY: Polobůh si umí nechat dorůst jakoukoliv menší část těla - prst, ucho, jazyk, ale ne celou končetinu nebo hlavu.

REGISTRACE:
Počet dětí: 4/8
Počet udělených požehnání: 0/8
__________________________________________________

SUTECH

sutech
JMÉNO: Sutech
FUNKCE: Bůh pouště a zla
VZTAHY S JINÝMI BOHY:
Nut (matka)
Geb (otec)
Nebthet (sestra a manželka)
Eset (sestra)
Usir (bratr)
Hor, Nefertum (synovci)
POSVÁTNÉ ZVÍŘE: "Sutechovo zvíře"
O JEHO POTOMCÍCH:Jsou protivní, nesnáší se s potomky Hora a pozabíjeli by je na potkání. Chrání si svůj rod a lpí na svých sourozencích. Občas se stává, že si najdou jednoho nebo dva chráněnce mezi ostatními polobohy, které pak chrání do posledního dechu. Je těžké je pochopit. Když nimi zmítají silné emoce, jejich oči se zabarví na nějakou naprosto odlišnou barvu (Pauline - rudá, Aerica - černá, Alexander - fialovo-purpurová, Matthew - zlatá, Jamie - růžová) - připište to na konec do vzhledu a volte takovou barvu, jaká tu ještě není.

SCHOPNOSTI:
SANDKINESIS: Kontrola nad pískem a pouští. Ve vyšším stadiu se schopnost stane mimovolnou a nebude vyžadovat téměř žádnou energii (pokud tedy nebudete chtít pohnout dvěma tunami písku naráz).
AEROKINESIS: Kontrola nad vzduchem. Není tak silná jako u dětí Šua a je efektivnější spolu s pískem, který ve vzduchu víří (není to ale to samé jako Sandkinesis!).
PERSONAL VITAKINESIS: Permanentní uzdravování organismu při úbytku jídla, vody a kyslíku. Dotyčný tak může strávit několik hodin bez kyslíku a nijak mu to neublíží. Čím víc bodů, tím delší dobu tato schopnost funguje v kuse.
DARK POWER: Přivolání temné energie, kterou může polobůh formovat třeba do tvaru zbraní. Je na jednorázové použití.

REGISTRACE:
Počet dětí:
5/8
Počet udělených požehnání: 1/8
__________________________________________________

ŠU

zj
JMÉNO: Šu
FUNKCE: Bůh vzduchu a sucha, drží oddělenou zemi od nebe
VZTAHY S JINÝMI BOHY:
Re (otec)
Tefnut (manželka)
Nut (dcera)
Geb (syn)
O JEHO POTOMCÍCH: Povahově jsou dost nestálí a dokonale je vystihuje věta "Kam vítr, tam plášť." Nemají rádi jakékoliv věznění, i třeba jen náznak. Často trpí klaustrofobií. Bývají dost vychrtlí, malí a rychlí. Neumí pochopit lásku (Šu drží Nut od Geba několik tisíc let!).

SCHOPNOSTI:
AEROKINESIS: Kontrola nad vzduchem. Zahrnuje tvorbu větrných proudů, odvzdušnění prostoru, zvyšování a snižování tlaku a tak. Ale ne létání!
ATMOKINESIS: Moc nad počasím. Hlavně toho, které souvisí se vzduchem - rychlost a směr větru, vichřice, tornáda a hurikány a podobně.
EVAPORATION: Díky této schopnosti se dokáže polobůh vypařit, čímž se znehmotní, a jako pára se přemisťovat z místa na místo.
LEVITATION: Polobůh umí levitovat, nepotřebuje křídla ani vzduch. Postupem času se schopnost stane mimovolnou, při silných emocích se může stát, že polobůh zničehonic vzlétne do vzduchu - např. když se naštve nebo náhle rozradostní.

REGISTRACE
Počet dětí: 1/2
Počet udělených požehnání: 1/8
__________________________________________________

Bohyně

29. ledna 2015 v 20:05

ANUKET

JMÉNO: Anuket
FUNKCE: Bohyně Nilu, ryb, řek a rychlosti
POSVÁTNÉ ZVÍŘE: ryba
O JEJÍCH POTOMCÍCH: Od narození se umí dorozumívat s rybami a dalšími vodními tvory a umí dýchat po vodou. Jsou velice rychlí - běhají a plavou velmi dobře a rychle. Často bývají hyperaktivní, avšak dobře se rozmýšlí, než něco udělají. Bývají spíš zamlklí, introvertní a stydliví.

SCHOPNOSTI:
HYDROKINESIS: Ovládání kapalné vody způsobem podobným telekinesis, ale nezahrnuje déšť či hýbání celým mořem či oceánem. Zahrnuje vytahování vody ze země, hledání pramenů či jiných vodních toků, sběr rosy, chůze po vodě, tvarování vody...
SHAPESHIFTING: Přeměna na jakoukoliv rybu, ale pouze ve vodním prostřední, na suchu ne.
SUPER FACILITY: Velká mrštnost, obratnost a rychlost. Viz Dovednosti & Schopnosti.

REGISTRACE:
Počet dětí: 2/6
Počet udělených požehnání: 0/8
__________________________________________________

BASTET

JMÉNO: Bastet
FUNKCE: Bohyně koček, žen, tajemství a ochrany
VZTAHY S JINÝMI BOHY:
Re (otec)
POSVÁTNÉ ZVÍŘE: kočka
O JEJÍCH POTOMCÍCH: Milují kočky a od narození se s nimi umí dorozumívat. Jsou ochranářští a loajální, jednoduše praví přátelé, kteří vás jen tak neopustí. Mají slabost pro pěkné a třpytivé věci, jsou tak trošku marniví a občas zapomenou, že se všechno netočí kolem nich.

SCHOPNOSTI:
SHAPESHIFTING: Přeměna na kočku domácí (vzhled si vyberete sami a pošlete).
PHOTOKINESIS: Kontrola nad měsíčním světlem, což zahrnuje vidění ve tmě, osvětlení noci a zatmění noci, pokud potřebují rychle utéct, avšak zatmění je energeticky náročné.
SUPER FACILITY: Velká mrštnost, obratnost a rychlost. Viz Dovednosti & Schopnosti.
SHIELD: Vytvoření ochranného silového pole. Čím je vnější útok silnější, tím víc energie to poloboha stojí a u magického útoku záleží na bodech (polobůh má 5 bodů v Shieldu, útočí na něj někdo s Hydrokinesis se 7 body, takže ochranné pole moc dlouho nevydrží a bude brát hodně energie). Nejlépe zadržuje nemagické útoky mečem, dýkou atp.

REGISTRACE:
Počet dětí: 4/10
Počet udělených požehnání: 0/8
__________________________________________________

ESET

eset
JMÉNO: Eset
FUNKCE: Bohyňa mágie, manželstva, materstva a patrónka žien
VZTAHY S JINÝMI BOHY:
Nut (matka)
Geb (otec)
Sutech (bratr)
Nebthet (sestra)
Usir (bratr a manžel)
Hor, Nefertum (synové)
O JEJÍCH POTOMCÍCH: Nemá děti - bohyně věrná manželovi Usirovi. Požehnání dává pouze ženám.

SCHOPNOSTI:
PERSUASION: Schopnost magického hlasu, který každého přesvědčí o tom, že to, co říká, je pravda.
WITCHERY: Lehká kouzla - telekineze, zničení, vzplanutí, vytažení vody ze země, uzamčení dveří... Nevyrovná se však skutečným schopnostem, není tak silná a v boji se dá vcelku lehce porazit.
REGISTRACE:
Počet udělených požehnání: 0/8
__________________________________________________

HATHOR

JMÉNO: Hathor
FUNKCE: Bohyně krásy, lásky, žen, alkoholu, plodnosti, hudby, dětí a tance
VZTAHY S JINÝMI BOHY:
Re (otec)
Hor (manžel)
POSVÁTNÉ ZVÍŘE: kráva
O JEJÍCH POTOMCÍCH: Všichni jsou vzhledově velice pěkný a na svém vzhledu si dost zakládají - vědomě i nevědomě. Do bojů se moc nehrnou, jsou spíše pasivní a hodí se spíš na Umělce než na Vojáky, ale výjimky se najdou. Jsou milých povah, rádi kolem sebe šíří lásku a seznamují lidi, rádi se baví a chodí na večírky. Jsou dobří psychologové a trpělivé vrby. Umí dobře tančit a nikdy se neopijí. Všichni se od narození umí dorozumívat s dobytkem všeho druhu.

SCHOPNOSTI:
SHAPESHIFTING: Přeměna na krávu/býka podle pohlaví poloboha.
CHARMSPEAK: Jinak zvané "Čaroslova". Mají velkou moc, ale zase trvá, než se jim naučíte tak dobře, že po chvilce nevyprchají. Po dosažení 10 bodů v této schopnosti dokáže polobůh přesvědčit každého kromě bohů, že to, co říká, je pravda, a také dotyčného úplně omámit a svést.
ALCOKINESIS: Ovládání alkoholu. Polobůh umí z vody či jiného nealkoholického nápoje udělat alkoholický a naopak a dokáže alkohol ovládat podobně jako u Hydrokinesis vodu.
TOUCH OF BEAUTY: Cokoliv, čeho se polobůh dotkne a použije na to tuto schopnost, zkrásní a přizpůsobí se jeho ideálům krásy. Nezmění se však podstata věci, z ošklivé chlupaté housenky se nestane motýl, ale třeba se změní na roztomilou zelenou housenku.

REGISTRACE:
Počet dětí: 7/10
Počet udělených požehnání: 0/8
__________________________________________________

MAAT

JMÉNO: Maat
FUNKCE: Bohyně pravdy, práva, pořádku a harmonie
VZTAHY S JINÝMI BOHY:
Re (otec)
Thovt (manžel)
O JEJÍCH POTOMCÍCH: Jsou velmi spravedliví, perfektní rozhodčí a rádci. Nemají rádi nepořádek a chaos. Mají vlastní stanoviska, nikdo je nepřesvědčí o opaku, leda tak jejich vlastní sourozenec. Neumí lhát a vlastně ani nechtějí, vždycky to na nich poznáte. U většiny platí "Co na srdci, to na jazyku". Má dětí jen málo.

SCHOPNOSTI:
WINGS GROWING: Polobůh si umí nechat narůst křídla a za jejich pomoci s nimi létat. Jejich podobu si mohou pokaždé vybrat jinou - andělskou, dračí, motýlí...
ORIENTATION: Dokonalá orientace v prostoru - polobůh vždy ví, kde jsou jaké světové strany, kolik je právě teď hodin a jaké jsou souřadnice místa, kde se nachází.
WHOPPER DISCOVERY: Polobůh pozná, když mu lžete nebo před ním něco záměrně skrýváte, případně neříkáte celou pravdu. Nepozná ale, co před ním skrýváte, a nemůže vás touto schopností přimět, abyste mu to řekli.

REGISTRACE:
Počet dětí: 3/4
Počet udělených požehnání: 0/8
__________________________________________________

NEBTHET

JMÉNO: Nebthet
FUNKCE: Bohyně protikladů (vody a ohně, štěstí a smůly, ochrany a divokosti, života a smrti)
VZTAHY S JINÝMI BOHY:
Geb (otec)
Nut (matka)
Eset (sestra)
Usir (brat)
Sutech (brat a manžel)
Anup (syn)
Nefertum (synovec)
O JEJÍCH POTOMCÍCH: Mohou mít opravdu rozmanité povahy, většinou se ale na jejich povaze nějakým způsobem projeví rozpolcenost - polobůh je neskutečně líný, ale miluje boj atp. Bývají živým paradoxem. Nemají rádi rozhodnutí, jsou totiž nerozhodní a váhaví. Je pro ně typické štěstí v neštěstí, ovládání vody i ohně a docela přátelské vztahy se Sutechovci.

SCHOPNOSTI:
PYROKINESIS: Ovládání ohně. Zahrnuje podpalování věcí (ale ne nehořlavých, ty můžete leda zahřát a roztavit), vytváření ohně, odolnosti vůči ohni, samovzplanutí, ale ne chrlení ohně.
HYDROKINESIS: Ovládání kapalné vody způsobem podobným telekinesis, ale nezahrnuje déšť či hýbání celým mořem či oceánem. Zahrnuje vytahování vody ze země, hledání pramenů či jiných vodních toků, sběr rosy, chůze po vodě, tvarování vody...
BALANCE: Moc nad štěstím a smůlou. Může někomu štěstí přidat či ubrat, když je to potřeba, ale tato schopnost je hodně energeticky náročná a v žádném případě neovlivňuje svoje štěstí a smůlu. Může třeba někomu pomoct trefit příšeru, kterou by jinak netrefil, ale protože měl štěstí, podařilo se to.

REGISTRACE:
Počet dětí: 4/8
Počet udělených požehnání: 0/8
__________________________________________________

NEIT

JMÉNO: Neit
FUNKCE: Bohyně lovu, lukostřelby a tkaní
VZTAHY S JINÝMI BOHY:
Sobek (syn)
Serket (dcera)
O JEJÍCH POTOMCÍCH: Její děti bývají hodně zvláštní a i na poměry polobohů dost výstřední, obvykle mezi ostatní ani příliš nezapadají - humorem, samotnou povahou, vzhledem... Mají velký talent na šití a tkaní, stejně tak na lov a lukostřelbu, ovšem také na stopování a kuchání.

SCHOPNOSTI:
HUNTING METAMORFING: Umí si změnit jednu z částí těla na zvířecí - nehty na drápy, zuby na tesáky, ruce na křídla, kostrč prodloužit na ocas atp. Zároveň však mohou změnit pouze jednu část těla (ruce, nohy a párové orgány se berou jako jedna část, stejně tak zuby).
CALM CONTROL: Dotykem dokáže kohokoliv úplně zklidnit. Nejlépe to funguje při nervozitě, při vzteku či silném vzplanutí lásky je potřeba vynaložit mnohem víc energie a často se stává, že se ona emoce přenese na poloboha, který uklidňuje.
ORIENTATION: Dokonalá orientace v prostoru - polobůh vždy ví, kde jsou jaké světové strany, kolik je právě teď hodin a jaké jsou souřadnice místa, kde se nachází.

REGISTRACE:
Počet dětí: 2/7
Počet udělených požehnání: 0/8

__________________________________________________

NUT

JMÉNO: Nut
FUNKCE: Bohyně oblohy a její ztělesnění
VZTAHY S JINÝMI BOHY:
Šu (otec)
Tefnut (matka)
Geb (brat a manžel)
Usir, Sutech (synovia)
Eset, Nebthet (dcéry)
O JEJÍCH POTOMCÍCH: Mají stříbřitý nádech pokožky. Nesnáší pocit spoutání či psychickou bezmoc. Fyzicky jsou dost ohební a rychlí, i když ne jako potomci Anuket, silní zrovna moc nebývají, pokud netrénují. Bývají menšího a drobnějšího vzrůstu, ačkoliv se najdou i výjimky. Často trpí klaustrofobií, ale jinak mohou mít povahy různé.

SCHOPNOSTI:
LEVITATION: Polobůh umí levitovat, nepotřebuje křídla ani vzduch. Postupem času se schopnost stane mimovolnou, při silných emocích se může stát, že polobůh zničehonic vzlétne do vzduchu - např. když se naštve nebo náhle rozradostní.
LIGHTKINESIS: Polobůh umí ovládat světlo. Dokáže si třeba rozzářit dlaň a tou pak posvítit nebo třeba i celé tělo. Umí jen tak rozzářit lampu a světlo v ní uchovat nebo naopak z ní světlo sebrat a načerpat z něj energii. Při silném záření slunce si z něj dokáže brát energii a omezeně se tak regenerovat.
CONSTELLATIONS CREATE: Tvorba viditelných souhvězdí, ovšem jen v noci a souhvězdí lze vidět pouze tu noc, kdy bylo vytvořeno. Dají se tak předávat vzkazy, vidí je jen ten, komu je určené, případně je mohou vidět všichni, pokud je to veřejná zpráva.
UMBRAKINESIS: Ovládání temnoty a stínů. Polobůh dokáže místo zahalit tmou, v níž vidí jen on (ale nedokáže ji už potlačit), dokonale vidí ve tmě, dokáže cestovat stíny (do jednoho vstoupí a vyleze třeba o pět kilometrů dál) a umí vytvořit stínové sluhy a bojovníky (vzpomeňme si na pohádku Princezna a žabák).

REGISTRACE:
Počet dětí: 2/2
Počet udělených požehnání: 1/8
__________________________________________________

QETESH

JMÉNO: Qetesh
FUNKCE: Bohyně plodnosti, posvátné extáze, sexuální rozkoše, přírodní bohyně
VZTAHY S JINÝMI BOHY:
Resheph (manžel)
O JEJÍCH POTOMCÍCH: Jsou to energičtí, živí a veselí lidé, kteří si umí užívat. Vlastně, jsou schopní si najít zábavu kdekoliv a kdykoliv a také vykouzlit komukoliv úsměv na tváři. Někomu mohou připadat otravní, ale jiným zase naprosto úžasní. Milují přírodu a sex, v němž jsou výborní a dokázali by ním probudit snad i mrtvého. Jsou si blízcí s dětmi Sachmet a Sobeka, jsou podobně nespoutaní a sví. Dcery této bohyně mívají výrazné ženské rysy, synové zase bývají dobře rostlí a hodně obdaření, co se týče přirození. Jsou to odborníci na sexualitu a všechny tyto věci a mají silnou tendenci být nevěrní, nevydrží s jedním partnerem. Do boje se sami od sebe moc nevrhají, ale když už, perou se jako lvi.

SCHOPNOSTI:
SUPER FACILITY: Velká mrštnost, obratnost a rychlost. Viz Dovednosti & Schopnosti.
CHLOROKINESIS: Kontrola nad rostlinami - urychlování jejich růstu, míření jejich pohybu, tvarování atp., ale v žádném případě vytváření nových druhů!
SHIELD: Vytvoření ochranného silového pole. Čím je vnější útok silnější, tím víc energie to poloboha stojí a u magického útoku záleží na bodech (polobůh má 5 bodů v Shieldu, útočí na něj někdo s Hydrokinesis se 7 body, takže ochranné pole moc dlouho nevydrží a bude brát hodně energie). Nejlépe zadržuje nemagické útoky mečem, dýkou atp.
PHYSICAL ABILITY: Nadlidská síla. Viz Dovednosti & Schopnosti.

REGISTRACE:
Počet dětí: 0/6
Počet udělených požehnání: 0/8
__________________________________________________

SACHMET

JMÉNO: Sachmet
FUNKCE: Lví bohyně války, krvelačnosti, pomsty a chorob
VZTAHY S JINÝMI BOHY:
Re (otec)
POSVÁTNÉ ZVÍŘE: lev
O JEJÍCH DĚTECH: Jsou to perfektní bojovníci, když chtějí a trochu trénují. Mají tendenci se rychle rozzuřit a to pak nedělají rozdíl mezi přítelem a nepřítelem, schytá to každý, kdo je kolem. Všichni se dokážou dorozumívat s kočkovitými šelmami. V boji jsou dost krvelační a rádi se mstí.

SCHOPNOSTI:
SHAPESHIFTING: Přeměna na jakoukoliv kočkovitou šelmu kromě samotné kočky.
TELUMKINESIS: Moc nad zbraněmi. Polobůh ovládá sečné zbraně - ne střelné jako luk, kuše či prak. Při doteku jakékoliv zbraně se dozví stáří, účel, účinnost, materiál, odkud pochází...
VITAKINESIS: Léčení smrtelných ran. Polobůh se musí rány přímo dotýkat a stojí to hodně energie. Mrtvým nijak už nepomůže.
FIGHT NECROMANCY: Přivolání mrtvých bojovníků (naráz max. 10), kteří polobohovi pomáhají při boji. Lze této schopnosti využít jen při boji na život a na smrt.

REGISTRACE:
Počet dětí: 1/10
Počet udělených požehnání: 0/8
__________________________________________________


ČISTKA č. 2

24. ledna 2015 v 13:12 | Louisiana |  Události
Tákže, blog bol dlhšie neaktívny, za čo sa skutočne ospravedlňujem. Je to čiastočne aj moja vina, lebo som sa mu nevenovala tak, ako by som mala. Ale mala som ondobie nervákov, a navyše vrcholí polrok, takže iste viete, o čo ide a odpustíte mi to :D
A teraz k tomu hlavnému.
Keďže bol blog neaktívny, tak isto sa niektorí z vás na to vykašľali a hrať už nechcú. Chápem to.
Ale ak chcete byť zase aktívni, tak napíšte do komentárov:
  1. Meno
  2. Mená, božských rodičov a postavenia svojich postáv (tých ktorých si chcete nechať, tie ktoré chcete vymazať nepíšte)
  3. Mená svojich božských postáv, za ktorých chcete ďalej hrať
  4. Mená svojich smrteľných postáv, za ktoré chcete ďalej hrať
  5. Mená svojich konských postáv, za ktoré chcete ďalej hrať (ak zomrie poloboh, čo má koňa, kôň sa dá "na adopciu" a bude voľne prepožičatený)
  6. Máš v profiloch postáv, prípadne v zozname hráčov nejakú chybu, ktorú som si nevšimla? Prosím vás, skúste preliezť tieto "svoje" zákutia stránky, aby som mohla opraviť všetky chyby. Ak nejakú nájdete, napíšte sem :D
Postavy, ktoré z čistky vyjdú ako neaktívne, budú zabité. (Mehehe)

Čas máte do 8. 2. 2015, kedy sa čistka uzavrie.


Roan Zayn Kamber

4. ledna 2015 v 20:21 | Louisiana |  Polobohové

JMÉNO: Roan Zayn KamberVĚK: 18 let
RODIČ: Hathor
POSTAVENÍ: Umělec
BODY: 0
ROKY SLUŽBY: 1 roky
KARMA: 10
FC: Kevin Zegers
SÍLA: ?/10
RYCHLOST: ?/10TALENT: ?/10HRÁČ: Ramon