REGISTRACE|PRAVIDLA|HRÁČI|INFORMACE|ŽÁDOSTI|POSTAVY

UDÁLOSTI|UPDATY|LEKCE|VYHODNOCENÍ LEKCÍ|VÝPRAVY|


Tira Murray si může vybrat postavení. (do 6.5)

Výpravy dočasně odloženy ze zdravotních důvodů a nedostatku času ze strany adminek. RPG ale stále v provozu jen žádosti a registrace budou vyřizovány pomaleji. :)

Leden 2016

Herní místa - Okolí

31. ledna 2016 v 21:54 Informácie

POUŠŤ

» Poušť Rub al-Chálí se nachází na Arabském poloostrově. Na délku má 1000 km a díky své rozloze 650 000 km2 je čtvrtou největší písečnou pouští na světě. Zasahuje hned do čtyř států - Jemenu, Ománu, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů.
» Podnebí je extrémně suché, roční úhrn srážek je menší než 3 milimetry. Proto není kvůli nedostatku vody a také úrodné půdy je poušť povětšinou neobydlená. Dočasně obydlené jsou pouze některé její okraje, které jsou naleziště ropy. Centrální část je neosídlená.


VCHOD & CHODBA» Do skály byl vytesán vchod dovnitř. Nad hlavou si můžete přečíst hieroglyfy vytesané do pískovce - různá požehnání a modlitby. Sám vchod nijka krytý není a říká se mu prostě Brána. Právě zde je hranice magické bariéry, která chrání Tábor před příslerami.
» Po vstupu se dostanete na dlouhou rovnou chodbu. Dlažba je vyleštěná, po bocích máte páry sloupů a na stěnách jsou pestrobarevné obrazy s výjevy z mytologie, které rozhodně stojí za pozornost.
» Chodba není zrovna krátká a jenom neustále se měnící obrazce vám prozradí, že se dostáváte dál a dál, jinak byste si brzy začali myslet, že chodíte na místě dle jednotvárnosti okolí.

SKÁLA

» Nemá žádný speciální název, říká se jí prostě Skála. Anebo taky Sutechova skála podle jejího stvořitele a boha, který kdysi dávno do skály udělal chodbu vedoucí ke Starému Táboru.
» Není nijak zvlášť vysoká a dá se na ni docela lehce vyšplhat. Z jejího vrcholku je docela pěkný výhled na jednotvárnou poušť a její duny, jinak na ní není nic zajímavého. Pro zamilované páry by to mohlo být dokonalé místo na romantické schůzky, kdyby ovšem bylo povoleno vycházet ven "obyčejným" táborníkům.

Měsíční lev

31. ledna 2016 v 19:17 | Sin |  Příšery & Kouzelná zvířata


NÁZEV: Měsíční lev
KATEGORIE: Kouzelná zvířata
ZPŮSOB ŽIVOTA: Masožravý
ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOST: Stormkinesis (Dovedou spustit déšť, přivolat mlhu a později i silný vítr a v nejvyšším stadiu také šlehat z tlamy blesky.)
PŘEDNOSTI: Síla, mrštnost a rychlost. Je těžké je zabít, pokud o nich nic nevíte a pokud nemáte speciální nástroje na pomoc.
SLABINY: Páteř, resp. mícha a končetiny.
ROZMNOŽOVÁNÍ: Samice rodí jedno až tři mláďata za dva roky.
VÝSKYT: Velice vzácně, objevují se v párech samec & samice, občas i s mláďaty
PRŮM. VĚK DOŽITÍ: 50 let

Útok Apopa

31. ledna 2016 v 19:15 | Sin |  Události
Jednoho zprvu krásně prosluněného dubnového dne se celá poušť otřásla. Děti boha pouště to ihned ucítily, pár dalších také, ale nikdo tomu nepřikládal velký význam. Děly se tam i divnější věci. A tak se stalo, že Reův nepřítel velký zlý hadí bůh Apop zaútočil.
Magickou bariéru úplně zrušil a pustil do tábora své přisluhovače. Zastihli táborníky nepřipravené a zdemolovali celý Tábor. Nezůstal kámen na kameni. Všude se válela mrtvá těla a sutiny, nebylo kam uniknout. Aury i vešebty se rozprchly či rozplynuly, aby unikly té spoušti. Apopovi se však nepodařilo táborníky zničit úplně. Překonání bariéry ho oslabilo, a tak byl nucen se brzy po demolici stáhnout.
Všechno bylo zničeno. Aréna. Domy. Amfiteátr. Dokonce i Chrám a pyramida. Nebylo kam se ukrýt. O většinu věcí přišli, něco se podařilo zachránit, ale moc toho nebylo. Sfinga Isinah to vše pozorovala z písečné duny, jakoby se jí to ani netýkalo, a vrátila se, až bylo po všem. A sdělila jim, že měla týden zpátky vidění. Viděla přesně tohle, nepoznala příčinu, ale byla s to jim poradit, kam se mají vydat. Odkázala je na poušť Rub Al-Chálí.
Polobozi byli však i jinak varováni. Mayu Allayí varoval na výpravě severský polobůh (více ve Vyhodnocení výpravy) a o podobné situaci mluvila také dryáda z močálů, na kterou narazil Spiridon Nazarenko.

Za pomoci Bese, Faraona a Rady se všichni bezpečně přepravili na poušť. Doplahočili se až do jejího středu a objevili vchod do Starého Tábora Nilu. Zde žili polobozi v období Římské říše, kdy byl Egypt Římem podmaněn a nebylo bezpečné se zdržovat blízko nich. Mezi Táborem Jupitera a Táborem Nilu vždy panovala jistá nevraživost a nebylo vhodné je dráždit. Proto se raději odebrali na Arabský poloostrov, kde jim tehdejší Božský ochránce Sutech pomohl s vytvořením průchodu do "jiné dimenze". Tím skončila jeho služba a nastoupil na jeho místo Geb, s jehož pomocí si polobohé vytvořili nějaké to zázemí, domy a úrodné pole s ovocným sadem. Tefnut jim darovala Věčnou oázu, Šu vzduch a vítr, Nut iluzi oblohy a nekonečného prostoru, Hor pyramidu, Eset chrám, Usir hrobku, Re palác, Neit je naučila tkát a lovit, Nebthet jim dala Obětní ohniště, Thovt Starou školu, Hathor stádo dobytka... Jednoduše každý bůh se nějakým způsobem přičinil na tom, aby tam jejich děti přežily. Do té doby se totiž měly jako v bavlnce - bylo jich málo a Staroegypťané je uctívali. Polokrevní svůj původ netajili, denně své schopnosti dokazovali a předváděli se lidu. Jenže s příchodem Římanů museli zbaběle prchnout, aby se zachránili.
Po nějaké době, až hrozba opadla, se vrátili zpět. Část se rozprchla po světě a část založila Nový Tábor v čerstvě objevené Americe. Ta se jim totiž zdála jako klidné místo, kde mohou začít znovu.

Naši současní polobohové Starý Tábor objevili ve stavu, v jakém ho zanechali původní polobozi. Dobytek zůstal tam, kde byl, Hathor se o něj starala a budovy vypadají, jako kdyby se tam zastavil čas. Nic nezchátralo, všechno je původní a moderní techniku tu sotva naleznete. Navíc i kdybyste si nějakou sem donesli, po pár desítkách minut se jednoduše rozpadne na prach. Elektronice taková dávka magie nesvědčí.

Update Leden 2016

31. ledna 2016 v 19:07 | Sin/Ramon

We've been here forever
And here's the frozen proof
I could scream forever
We are the poisoned youth
(Centuries - Fall Out Boy)

Isinah

31. ledna 2016 v 19:04 | Sin |  Informácie

ISINAH


Neit

31. ledna 2016 v 19:03 | Sin |  Systémové postavy

NEIT


Bastet

31. ledna 2016 v 19:03 | Sin |  Systémové postavy

BASTET


Maat

31. ledna 2016 v 19:03 | Ramon |  Systémové postavy

Šu

31. ledna 2016 v 19:03 | Sin |  Systémové postavy


Chonsu

31. ledna 2016 v 19:02 | Ramon |  Systémové postavy

PRAVIDLA

31. ledna 2016 v 18:34

PRAVIDLA STRÁNKY

Jak se máte chovat jakožto hráči.

ČAS A POČASÍ

Jak u nás běží čas a jak často se aktualizuje počasí.

ZPŮSOB HRANÍ

Jak hrát v herních knihách?

FACECLAIMY

Seznam zabraných tváří pro vaše postavy, abychom tu neměli nechtěná dvojčata.

POUŽITÁ KA

Seznam použitých zvířat na Ka polobohů a čí jsou.

Pravidla pro hráče

31. ledna 2016 v 18:34 | Sin |  Informácie

OBECNÁ PRAVIDLA

ADMIN je autorita! Nedohadujte se s ním, nežádejte o úlevy a nediskutujte s ním! Jeho slovo je prostě zákon.
MAXIMUM postav je dvacet a k tomu smíte mít tři systémové po uvážení adminů.
Na chatu, v mimoherních knihách či v komentářích u článků VULGARISMY nepoužíváme. Je nám jedno, jestli mluvíte neslušně před rodinou, dětmi, kýmkoliv, ale tady se hrubé mluvy zdržte.
RESPEKTUJTE ostatní hráče a to, že někdo nemá jednoduše čas a chuť hrát 24/7.
NEKOPÍRUJTE! Veškeré texty jsou naše tvorba!
Hráči musí být více než 13 LET (ještě lépe nad 15), ve hře se mohou objevit nevhodné prvky (ať už sexuální či brutální scény). Neneseme zodpovědnost za nevhodné hry a nekontrolujeme každou hru, která je zde odehrána. Stejně tak nebudeme tolerovat, když se bude někdo povyšovat nad ostatní kvůli věku (nebo čemukoliv jinému). Tady jsou si všichni rovni!
Máme PRÁVO vás při porušení pravidel smazat nebo vás jinak potrestat.
Nemáme POVINNOST přijímat každou postavu a máme právo po vás chtít úpravy profilu, dokud nebude dostačující.
Snažně vás prosíme, abyste se podle vašeho nejlepšího svědomí a vědomí snažili psát s co nejméně chybami. Chápeme, že někdo pravopis tak úplně v hlavě nemá, ale aby se tu objevovaly skvosty jako "akváryum", to prosím ne.
Jestliže jste tu zaregistrovali postavu, je vaší POVINNOSTÍ jí do jednoho reálného měsíce od vyzvání v záhlaví stránky vybrat postavení, jinak se postava jednoduše smaže a budete ji muset registrovat znovu.
Pokud na stránku přivedete nového hráče a on vás napíše dolů do registrace, získáte pro své postavy 20 celkových bodů. Smíte je libovolně rozdělit, ale až po odehrání jeho první hry. To abychom viděli, že opravdu chce a bude hrát a není tu jen tak.

OHLEDNĚ HER V KNIHÁCH

MARY/GARY SUE: Neznáte? Poznáte. Tento pojem se dá nahradit také slovíčkem "godmodding". A znamená prakticky to, že ze své postavy děláte dokonalého boha, který všechno zná, všude byl třikrát, nikdy nemine a všemu rozumí. Tomuto je důležité se vyvarovat obzvláště při výpravách, bojích a dalších podobných akcích. Dejte si na to pozor i při registraci - nedávejte svojí postavě milion ostatních dovedností, nedělejte z ní úžasného vysportovaného namakance, zaprvé je nuda za ni hrát a zadruhé vám takovou postavu stejně neschválíme.

KŘIŠŤÁLOVÁ STĚNA: Další z velice důležitých pravidel. Znamená vlastně to, že to, co ví hráč, automaticky neví jeho postava. Hráč může vědět, že se Pepa nachází v Knihovně, ale jeho Anetka, které Pepa neřekl, kam jde, to vědět nemůže (pokud jí to neřekl někdo jiný). Nebo se to vztahuje na vědomosti a dovednosti, které má hráč. Když hráč umí perfektně vařit, neznamená to, že to umí i jeho postava.

METAGAMING: Jinak také ovlivňování cizích postav. Taky by se vám nelíbilo, kdyby někdo napsal přišla, vrazila mu pěstí, shodila ho na zem, nakopala do břicha, až se rozbrečel a začal prosit o odpuštění. Za své postavy hrajete jen a jen vy, jiní hráči s výjimkou adminů za vaše postavy hrát nesmí. Pokud jim to ovšem sami nedovolíte. Spoluhráč sice může napsat, že si myslí, že vaší postavě dala dost silnou ránu na to, aby mu ten nos křupl, ale to neznamená, že se ta postava rozbrečí.
Něco jiného je hra s Vypravěčem, kdy tyto situace řídí Vypravěč, může napsat, že se vaše postava zhroutila, že jí křupla ta a ta kost a že z toho má takové a takové následky. Tady dvojnásob platí, abyste se nehádali, můžete napsat, že si myslíte, že by na to měla postava reagovat jinak, ale proti konečnému rozhodnutí Vypravěče nic neuděláte.

PŘÍCHOD & ODCHOD: Stejně jako v reálném světě musíte na nějaké místo nejdřív přijít, abyste se tam nacházeli, tak je to i v hrách. V jednom příspěvku postava přijde a v nějakém dalším odejde. Neskáčete z jedné knihy do druhé jako jojo, hezky musíte odehrát příchod i s odchodem. Pokud vám přestane spoluhráč odpovídat, smíte poslat svoji postavu pryč šipečkami >> a takto hru ukončit jako nedohranou.

HRANÍ VÍCE HER V JEDNÉ KNIZE: Jestliže v nějaké knize už hraje nějaká dvojice (či trojice...) a vy jste tam chtěli poslat svoji postavu, je slušnost se zeptat, zda nerušíte. Spousta hráčů nemá rádo skupinové hraní a snaží se mu vyhnout, takhle by k němu byli nuceni. Také je slušnost nezahltit knihu svojí hrou s někým jiným, když tam má někdo rozehranou hru třeba z předchozího dne. Navíc pokud se zrovna nenacházíte na otevřeném velkém prostranství (nádvoří, pastvina...) a nemá postava šanci ostatní jen tak minout, musíte na cizí postavu nějak zareagovat a počkat si na její reakci.

DÉLKA PŘÍSPĚVKŮ: Nechceme po vás slohovky na dvě A4, ale zase ne dvouřádkové posty. Vždycky je co psát - minimálně pocity postavy, drobná gesta, která dělá, apod. Může se stát, ale pokud uvidíme, že někdo píše permanentně kraťounké postíky, upozorníme ho.

VULGARISMY: V přímé řeči a myšlenkách (mezi vlnovkami) postavy je v únosné míře používat smíte. Ale s citem! Žádné "ku*va, to je ale pí*a, zasloužila by přes p*del*. Když už chce postava klít, zkuste to nějak egyptsky a autenticky - "u smradlavých Sutechových spodek" nebo "u Sobekovy prašivé tlamy".

MILOSTNÉ SCÉNY: Jsou povolené, ALE ne že si to dva rozdají před Obeliskem přede všemi! To by se nelíbilo ani hlídce ani Radě ani ostatním. Nejvhodnější je tyto hry hrát v domech, pokojích a podobných lokalitách. Např. v takovém Chrámu či Hrobce by vaše postavy mohlo klidně stihnout nějaké nepěkné prokletí.

ZABITÍ CIZÍ POSTAVY: Tak přesně tohle je přísně zakázané. Stejně tak trvalé mrzačení cizí postavy bez předchozího souhlasu jejího hráče. Bez předchozího upozornění to smí udělat jen Vypravěč, který vám ale předtím dá nějakou šanci na záchranu. Pokud ale pořád ženete svoji neschopnou postavu do nebezpečí, prostě bude zabita, nemyslete si, že se blbost netrestá.

VYPRAVĚČ: Vypravěč je prostě osud a s tím, co napsal, nic nenaděláte. Má právo ovlivňovat vaši postavu, jak chce, a vy jeho příspěvky musíte respektovat a řídit se nimi. Žádné otázky typu "a proč šel ten medvěd po mně a ne po ní?!"

NEVĚDOMOST: Nevědomost neomlouvá! Pravidla jsou to první a hlavní, co si máte zapsat za uši a dávat na ně pozor. Platí pro hráče, u postav je to trochu jinak, ale také platí, že nevědomost neomlouvá.

INFORMACE

31. ledna 2016 v 18:27

MAPA A OBECNÝ POPIS PROSTŘEDÍ

ZÁKLADNÍ INFO

Aneb Co si opravdu potřebujete přečíst, abyste sepsali postavu. Je potřeba mít tyto informace opravdu vštípené.

PRAVIDLA PRO POSTAVY

Aneb Jak se v Táboře mají postavy chovat.

BOHOVÉ

Seznam bohů se stručnými popisky jejich dětí a výčtem schopností, které mohou jejich děti získat.

ZKUŠENOSTI & DOVEDNOSTI & SCHOPNOSTI

Co všechno může vaše postava umět, co může zlepšovat a vysvětlení toho, co mají v profilu napsané.

ZÍSKÁVÁNÍ SCHOPNOSTÍ A ČAROVNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZBRANĚ

Čím se u nás bojuje, z jakých je to materiálů a stručné popisky.

HIERARCHIE & POSTAVENÍ

Kam až to může vaše postava dotáhnout, na co se zaměří, jaké bude mít povinnosti či privilegia...

LEKCE & TRÉNINKY & INSTRUKTOŘI

Jak se vaše postava může zlepšovat. Vysvětlení jednotlivých pojmů a pravidel pro trénování.

TĚHOTENSTVÍ & DĚTI

Vysvětlení, jak u nás probíhá těhotenství, jak se dítě narodí, jaké schopnosti bude mít atd.

STÁJE & KONĚ

Ne, v Táboře opravdu nejezdíme auty, autobusy či na kolech. Nejrychlejším prostředkem je kůň, případně vůz tažený dvěma koňmi.

SMRT POSTAVY

Chcete se svojí postavy zbavit? Čtěte!

KARMA & TRESTNÍ REJSTŘÍK

Provedla vaše postava něco? Nebo se k něčemu chystá? Zde je menší info o tom, co se jí může stát, když ztratí body karmy.

PŘÍŠERY & KOUZELNÁ ZVÍŘATA

Seznam a popisky příšer a zvířat, s kterými se vaše postava může během hry setkat.

OBLÉKÁNÍ


Smrt postavy

31. ledna 2016 v 18:27 Informácie
Chcete se své postavy zbavit? Čtěte!

První a hlavní věc, kterou musíte udělat, je povědět to jedné nebo druhé admince. Abychom o tom s Ramon věděly a najednou se pak nedozvěděli, že hráč za postavu už nehraje, protože má být mrtvá. Takhle fakt ne. Pokud chcete postavu zabít, musíte nám o tom dát vědět, nejlépe na facebooku.
Pak máte dvě možnosti - buď víte, jak ji chcete zabít (např. sebevražda), nebo ji prostě chcete zabít a je vám jedno, jak se to stane. V případě druhé možnosti můžeme postavu poslat třeba na soukromou misi ven, kde ji přepadne příšera. Nebo to může být nehoda - utíká s mečem, a protože je blbec, drží ho špatně, zakopne a zapíchne se.
Postavě po její smrti přibyde do profilu kolonka Způsob smrti, kde bude mít rozepsané, co se přesně stalo.

Jakmile je postava mrtvá, můžete si vybrat, jestli z ní uděláte ducha, nebo slunce. Je ovšem možné, že budeme chtít vaši postavu zachovat jako ducha pro další zápletku, ale na tom bychom se s vámi domlouvali individuálně.

DUCH

Tělo postavy se jakoby zakonzervuje, vybledne a stane se nehmotným. Jestliže si vyberete tuto možnost, musíte postavě sepsat posmrtný profil, který bude v seznamu duchů. Duch se nepočítá jako samostatná postava.
V profilu nemusí být jméno, věk a tyhle věci, potřebujeme jen následující:

1. Vzhled: Jak se zjevuje? V jakém oblečení? Jsou na ní vidět známky smrti (nůž v srdci, krvavé oblečení atp.)? Vzhled už nelze měnit!
2. Povaha: Zůstala postava stále stejná? Nebo třeba zešílela? Stala se apatickou?
3. Posedlá osoba: Nepovinné. Sem můžete zadat jméno nějaké jiné postavy, které se bude váš duch držet, pronásledovat ji a otravovat. V tomto případě se ale duch nemůže objevit někde jinde, jenom tam, kde je osoba, kterou posedl. Nemůžete si ale vybrat jen tak nějakou postavu - vaše postava musela mít zaživa s tou cizí silný vztah (nenávist, láska, rodinné pouto...).

SLUNCE

Pokud už za postavu nechcete hrát, jednoduše z ní udělejte slunce. Egypťané věřili, že každá duše je malé sluníčko a velké Slunce na obloze je složené z těch malých sluníček (nebo alespoň ze sluníček faraonů). V tomto případě postava odchází napořád a už to nejde vrátit.

Lekce, tréninky & instruktoři

31. ledna 2016 v 18:03 | Sin |  Informácie

LEKCE & HODINY

» Lekce slouží k vzdělávání a tréninku nejrůznějších činností.
» Každá lekce má svého VEDOUCÍHO, kterého musí všichni účastníci lekce poslouchat.
» Vedoucím lekce se může stát kterýkoliv táborník kromě Nováčků a Trestaných.
» Abyste mohli něco učit ostatní táborníky, musíte danou dovednost alespoň trochu ovládat. U bojové dovednosti musí postava mít alespoň 30 % a u ostatních schopností ovládá.
» Aby se vaše postava mohla účastnit lekce, musíte ji zapsat do Knihy lekcí pod oznámení. Bez přihlášky na lekci nesmíte!
» Body a procenta, které postavy získají, určuje vedoucí lekce spolu s adminy tak, aby to bylo úměrné tomu, jak se postava na lekci snažila a projevovala.
» Hodiny jsou název pro lekce pořádané Písaři ve Škole nebo Knihovně.

PRAVIDELNÉ LEKCE

» Každý týden v neděli bude vyhlášena nová pravidelná lekce, kterou povede někdo z Rady nebo z výhradních postavení.
» Poběží od pondělí až do soboty, kdy bude zakončena, v neděli bude vyhodnocena a zároveň bude vyhlášena další na příští týden.
» V tomto případě je povolena duplicitní hra (ale ne v případě normálních lekcí, které jsou popsány výše). Vaše postava může být ve volné hře i na pravidelné lekci, ale ne na výpravě či normální lekci.

TRÉNINKY

» Svoji postavu můžete trénovat i sami. Ale v omezené míře.
» Za reálný měsíc můžete poslat pouze pět tréninkových postů.
» Každý tréninkový post musí mít přes 15 celých řádků a musí mít hlavu a patu.
» Za každý trénink získá postava jeden celkový bod a 2 % do dané dovednosti.
» V jednom tréninku smíte trénovat pouze jednu dovednost či schopnost.
» Je možno trénovat ve dvojici (např. cvičný boj). Posty v tomto případě musí mít jen osm řádků a od obou postav v knize musí být alespoň pět postů. Obě postavy dostanou po dvou celkových bodech a po 3 % do dané dovednosti.

INSTRUKTOŘI

» Jsou to Vysloužilí táborníci, kteří se dobrovolně přihlásili, že budou trénovat a učit normální táborníky. Vybrali si jednu z dovedností či schopností a tu učí ostatní.
» Aby se postava stala Instruktorem, musí mít v dovednosti, na kterou se zaměří, alespoň 30 %. Nebo ve zvláštní schopnosti ovládá.
» Pořádají vlastní lekce, na nichž učí ostatní té dovednosti či schopnosti, kterou si vybrali.
» Na jejich lekci platí stejná pravidla jako na normální, jenom s tím rozdílem, že postavy získají víc procent a bodů.

Hierarchie & Postavení

31. ledna 2016 v 18:01 | Sin
HIERARCHIE
Božský ochránce
Faraon
Rada
Generál; Velekněžka; Knihovník; Organizátor
Archivář; Kapitán; Zbrojíř; Dekoratér; Hlavní kuchař; Zasvěcená
Vojáci; Písaři; Umělci; Kněžky
Nováčci
Trestaní

Na začátku je každý Nováček, v realitě to trvá dva týdny. Poté vaší postavě volíte jedno ze základních postavení (Voják, Písař, Umělec či Kněžka). Ale aby bylo jisté, že se ona postava na postavení hodí a že na něj nebude kašlat, musí se alespoň krátce setkat s vedoucí daného postavení. Stačí nám napsat na facebook nebo do Žádostí, ať to s vámi odehrajeme.

BOŽSKÝ OCHRÁNCE

» POPIS: Na dobu neurčitou je vždy určen jeden z bohů, aby žil v Táboře Nilu spolu s polobohy, udržoval s Kněžkami magickou bariéru a posiloval celkovou magii v Táboře. Také aby alespoň mírně dohlížel a řešil případné opravdu vážné spory.

» PRIVILEGIA: Smí cokoliv kdykoliv kdekoliv jakkoliv.

» OMEZENÍ: Žádná.

» POVINNOSTI: Zdržovat se v Táboře, hlídat táborníky, udržovat magickou bariéru.

» KDE HO NAJÍT: Chrám.

FARAON

» POPIS: Hned po Božském ochránci nejvyšší autorita, která o všem rozhoduje, vše hlídá, je soudcem a vyžaduje úctu a respekt. Táborníci si jej volí z Rady.

» PRIVILEGIA: Souzení provinilých, strhávání bodů karmy (neomezeně), odebírání postavení, okamžité trestání, pořádání lekce, svolání porady či shromáždění všech táborníků. Jeho slovo je zákon, nemusí se řídit ani Radou, ačkoliv by se s ní měl alespoň poradit. Má právo veta. Pro něj je jedinou autoritou Božský ochránce. Vybírá také to, kdo bude Knihovníkem, Archivářem, Generálem atd. a může to kdykoliv změnit.

» OMEZENÍ: Žádná.

» POVINNOSTI: Starat se o Tábor, hlídat táborníky, zajišťovat zásobování, vyhlašování a hodnocení výprav, tvorba pravidel...

» KDE HO NAJÍT: Křídlo Faraona v Paláci.


RADA

» POPIS: Poradci Faraona. Za nimi jde, když potřebuje s čímkoliv poradit.

» PRIVILEGIA: Svolání porady, porota při soudu, pořádání lekcí, smí opustit Tábor i bez svolení Faraona či Božského ochránce, strhávání bodů karmy (maximálně jeden bod na místě).

» OMEZENÍ: Žádná.

» POVINNOSTI: Starat se o Tábor, hlídat táborníky, jít příkladem, pomáhat Faraonovi s čímkoliv, co potřebuje...

» KDE JE NAJÍT: Křídlo Rady v Paláci.

ZÁKLADNÍ POSTAVENÍ

VOJÁCI

» POPIS: Bojovníci Tábora, jeho ochrana. Při provinění jsou souzeni přísněji, dostávají tvrdší tresty, poněvadž mají být disciplinovaní a ukáznění.

» ZAMĚŘENÍ: Boj, strategie, zbraně.

» PRIVILEGIA: Přístup do Zbrojnice, pořádání lekcí, přednostně se vybírají na výpravy, smí si zažádat o vlastní výpravu, na kterou se vydají buď sami, nebo s někým dalším.

» OMEZENÍ: Žádná.

» POVINNOSTI: Studium boje, strategií, zbraní a všeho, co s tím souvisí. Pravidelné trénovaní, znalost příšer a jejich slabin. Při poplachu musí být okamžitě nastoupení v plné zbroji. Pravidelná hlídka u Vnitřní brány, na Hranicích a vybraní také průzkum pouště. Jednou za tři reálné měsíce musí pořádat lekci zaměřenou na boj pro ostatní postavení. Hlídají dodržování pravidel.

» KDE JE NAJÍT: Kasárna.

» VÝHRADNÍ POSTAVENÍ:
• GENERÁL: Vůdce Vojáků, při útoku, obraně či kdykoliv jindy vydává Vojákům rozkazy, formuje je a drží je na uzdě.

• KAPITÁN: Zástupce Generála, jeho pravá ruka. Generál si jej volí sám, do tohohle mu Faraon zasahuje pouze v případě, kdy hrubě nesouhlasí.

• ZBROJÍŘ: Hlídá, aby byla Zbrojnice uklizená, aby bylo všechno tam, kde to má být, aby se nic neztrácelo a hlavně aby se do ní nedostal nikdo nepovolaný.

PÍSAŘI

» POPIS: Zapisovatelé, překladatelé a učitelé. Inteligence Tábora.

» ZAMĚŘENÍ: Historie, studium, jazyky, diplomacie.

» PRIVILEGIA: Přístup do Zakázané části Knihovny, pořádání hodin, na výpravách by měl být alespoň jeden, aby vše zdokumentoval.

» OMEZENÍ: Žádná.

» POVINNOSTI: Studium historie, práv, jazyků a přirodních věd - alespoň povrchově. Také překládání cizojazyčných knih a svitků (např. z latiny), udržování knihovny a ve Škole výuka mladých polobohů, kteří nedokončili základní školu. Střídají se v Paláci, kde přijímají nové táborníky, kterým pak vyhotovují jejich Průkazní svitky. Jejich povinností je také pořádání hodin mytologie, dějin a psaní hieroglyfů pro ostatní polobohy - minimálně jednou za tři reálné měsíce.

» KDE JE NAJÍT: Písárna.

» VÝHRADNÍ POSTAVENÍ:
• KNIHOVNÍK: Má na starosti Knihovnu. Musí hlídat, aby nikdo nevynášel staré křehké svitky ven, aby nikdo nepovolaný nechodil do Zakázaného oddělení a také dohlíží na překlad cizojazyčných svitků.

• ARCHIVÁŘ: Hlídá, aby ze všech výprav a jiných událostí byl v Archivu záznam. Kontroluje a schvaluje Průkazní svitky, zapisuje nové polobohy a má na starost volby a jejich vyhlašování.

UMĚLCI

» POPIS: Starají se o zevnějšek Tábora, aby se ostatním a ostatně i jim žilo dobře.

» ZAMĚŘENÍ: Umění, kuchyně, organizace akcí, úklid, šití...

» PRIVILEGIA: Přístup do Kuchyně, pořádání lekcí.

» OMEZENÍ: Na výpravy se obvykle vůbec neberou.

» POVINNOSTI: Úklid Tábora, jeho estetická stránka, organizace událostí (různých oslav, her, sešlostí...). Studium umění, filozofie a jiných náboženství. Jsou to autoři portrétu polobohů na Průkazních svitcích. Také musí pro ostatní pravidelně vařit v Kuchyni, tudíž se to musí co nejdřív a nejlépe naučit. Nemusí pořádat lekce, ale musí se nějaké alespoň jednou za reálný měsíc zúčastnit. Navrhují, staví a vybavují domy pro Vysloužilé táborníky. Šijí oblečení, starají se o Oázu...

» KDE JE NAJÍT: Ateliér.

» VÝHRADNÍ POSTAVENÍ:
• DEKORATÉR: Hlídá, aby se nikde v Táboře neválely odpadky, aby vše bylo tak, jak má být, stará se o Oázu - aby byla čistá, aby bylo dost mýdla, ručníků a všeho.

• ORGANIZÁTOR: Pod jeho vedením Umělci organizují události. Spolu s Dekoratérem vymýšlí výzdobu, časový harmonogram a všechno kolem.

• HLAVNÍ KUCHAŘ: Hlídá, aby bylo vždy navařeno, aby i noví Umělci uměli vařit a kuchyně byla v pořádku a čistá.

KNĚŽKY

» POPIS: Udržují kontakt s bohy, pomáhají Božskému ochránci udržovat stabilitu magie a magické bariéry kolem Tábora. Jsou to také léčitelky a starají se o mumifikaci zemřelých.

» ZAMĚŘENÍ: Léčitelství, komunikace s bohy, studium schopností.

» PRIVILEGIA: Přístup do všech částí Hrobky, Chrámu a Ošetřovny. Jiní polobozi se dostanou pouze do hlavních částí. Ve svém postavení zůstávají i po dosáhnutí 23 let. Jako jediné se nemusí věnovat boji, mají právo na ochranu od ostatních.

» OMEZENÍ: Nesmí na výpravy (pouze ve výjimkách), mohou to být pouze ženy a nesmí otěhotnět (ale panny zůstat nemusí).

» POVINNOSTI: Studium mytologie, léčitelství a mumifikace. Příprava těl zemřelých na onen svět, léčení raněných a pomalhání Božskému ochránci s udržováním stability magie a magické bariéry. Vedení náboženských obřadů, komunikace s bohy, věštění, psaní hieroglyfů jako Písaři.

» KDE JE NAJÍT: Chrámová přístavba.

» VÝHRADNÍ POSTAVENÍ:
• VELEKNĚŽKA: Vede náboženské obřady - je ta hlavní, ostatní jí při něm pomáhají. Je v přímém spojení s bohy. Stará se o Chrám, připravuje obřady a obětuje bohům. Zasvěcená jí pomáhá s údržbou Ošetřovny.

• ZASVĚCENÁ: Pravá ruka Velekněžky, volí si ji sama a Faraon jí do toho mluví pouze v případě, kdy hrubě nesouhlasí. Obvykle má na starost Hrobku s mumifikací a s Velekněžkou udržují také Ošetřovnu v chodu.

OSTATNÍ POSTAVENÍ

NOVÁČCI

» POPIS: Každý nově příchozí polobůh beze zbraní, bez Průkazního svitku a bez základního postavení.

» PRIVILEGIA: Účast na lekcích.

» OMEZENÍ: Nesmí na výpravy, mimo hranice Tábora, nemohou pořádat lekce.

» POVINNOSTI: Po uplynutí herního měsíce (dva reálné týdny) si volí jedno ze základních postavení.

» KDE JE NAJÍT: První dům.

VYSLOUŽILÍ TÁBORNÍCI

» POPIS: Ti táborníci, kteří už dosáhli 23 let a rozhodli se zůstat v Táboře.

» PRIVILEGIA: Mohou se stát Instruktorem, jestliže v nějaké dovednosti dosáhli víc jak 50 %. Instruktoři jsou podrobněji popsáni v Lekcích, hodinách & trénincích.

» OMEZENÍ: Obvykle nechodí na výpravy kromě těch opravdu těžkých, které jsou určené přímo pro ně a ve kterých jsou potřeba starší a zkušenější.

» POVINNOSTI: Jejich úkolem je pomáhat táborníkům s trénováním a studiem, obvykle jsou zaměření na ty, mezi nimiž předtím sami byli. Tzn. bývalý Voják asi nepůjde učit Umělce, jak mají malovat. Naopak bude učit současné Vojáky v boji. Také organizují falešné poplachy a podobná cvičení.

» KDE JE NAJÍT: Čtvrť Vysloužilých

TRESTANÍ

» POPIS: Ti táborníci, kteří nějakým způsobem porušili pravidlo Tábora. Na krk se jim vypálí velké T, podle kterého je každý hned pozná, nesmí ho nosit zakryté. Po uplynutí trestu může, ale nemusí zmizet, záleží na vážnosti prohřešku.

» PRIVILEGIA: Žádná.

» OMEZENÍ: Záleží na trestu, ale Trestaní nesmí na výpravy, nedostanou se do knihovny ani do zbrojnice, jsou mu obvykle odebrány zbraně atp.

» POVINNOSTI: Záleží na trestu - mohou dostat za trest veřejně prospěšné práce (úklid košů, leštění podlahy v Chrámu, sekání papyru...) nebo třeba pobyt v celách, odkud nikam nesmí, atp.

» KDE JE NAJÍT: Obvykle Cely.

Pravidla v Táboře Nilu

31. ledna 2016 v 17:53 | Sin |  Informácie
V každém domě (Kasárna, Písárna, Ateliér, Chrámová přístavba) a v Slunečním paláci visí na kusu papyru pravidla chování, kterými se musí každý, kdo v Táboře žije, řídit. Zvlášť ve stavu ohrožení.

NEVĚDOMOST postavu neomlouvá! Pravidla visí ve všech budovách i na obelisku a pokud i tak postava pravidla poruší s tím, že je neznala, má smůlu, o to horší to pro ni bude.
VŠICHNI jsou povinni poslouchat rozkazy Faraona a Božského ochránce a projevovat jim patřičnou úctu.
VRAŽDA se trestá trestem nejvyšším, tzn. popravou!
VPOUŠTĚNÍ příšer či smrtelníků do Tábora bez povolení či prozrazení jeho polohy jmenovaným se rovněž přísně trestá!
Záměrné i nechtěné POŠKOZOVÁNÍ budov, zařízení, zbraní atp. je zakázané, stejně jako odhazování odpadků jinam než do košů, kterých je v každé budově spousta.
ŠIKANA ať už slovní či fyzická se netoleruje! Stejně tak UBLIŽOVÁNÍ slabším s dlouhodobějšími následky. Za drobné vyřízení účtů vám nikdo hlavu neutrhne. Ale beze zbraní!
ALKOHOL, DROGY A CIGARETY jsou přísně zakázané. Jestliže si donesete svůj vlastní při prvním příchodu do Tábora, bude zabaven při prohlídce, kterou provádí hlídka. (Stejně jako případné zbraně a podobné věci.)
ZNÁSILNĚNÍ či jiné podobné sexuální napadení je trestáno přísně a bez ohledu na pohlaví!
NEÚČAST na poradách a podobných důležitých událostech musí být patřičně omluvena. Sem spadají také lekce - když se na ně přihlásíte, ale nepřijdete a neomluvíte se, záleží na vedoucím lekce, jestli to nechá jen tak, nebo jestli vás potrestá.
NEPLNĚNÍ POVINNOSTÍ se může trestat ztrátou bodů karmy, což může mít za následek až ztrátu postavení!
NEPOSLUŠNOST vůči Generálovi/Kapitánovi si řeší Vojáci mezi sebou, v tomto případě má Generál právo Vojáka potrestat, jak uzná za vhodné (po konzultaci s adminy).
VSTUP do Zakázaného oddělení Knihovny, Zbrojnice, Mumifikační místnosti, skladů na Ošetřovně a Chrámovým zahradám je povolen pouze příslušným postavením, ostatní tam nemají co dělat! Neplatí pro Faraona a Radu a ty, kteří si u nich nebo u příslušného výhradního postavení vyžádali povolení.
CELY jsou pouze pro Trestané a hlídku, nikdo jiný tam nemá přístup a není dovnitř vpuštěn.


MOŽNÉ TRESTY:
Odebrání celkových bodů.
Odebrání bodů karmy.
Odebrání postavení.
Přidělení postavení Trestaného.
Zabavení zbraně.
Pobyt v celách.
Fyzický trest - od bičování až po popravu.
Zákaz výprav, lekcí, tréninků.
Zákaz vstupu na některá místa.
Veřejně prospěšné práce.
Převýchova u některého z výhradních postavení - zahrnuto posluhování, tvrdý denní režim atp.
Izolace od Ka.
Vykázání z Tábora.
Odebrání koně.
Odebrání mazlíčka.
A další, záleží na konkrétním provinění a nápaditosti adminů v danou chvíli.

Obecné informace

31. ledna 2016 v 17:50 | Sin

INFORMACE O TÁBOŘE NILU

Kde Tábor je?
» Tábor Nilu se nově nachází uprostřed pouště Rub Al-Chálí na Arabském poloostrově. Je tam větrem vymletá skála z pískovce, do níž byl vytesán vchod dovnitř, u kterého si polobohové vytesali Bránu. Dál vede dlouhá potemnělá chodba, na jejímž konci stojí hlídka tvořená minimálně jedním Vojákem. Za ním je Vnitřní brána a za ní se otevírá úplně jiný svět.
» Projít pouští by bylo pro obyčejného člověka nemožné, ale polobohům se v pravidelných intervalech zjevují studny či malé oázky, díky kterým se dostanou až ke skále

» Dříve byl umístěn u delty řeky Mississippi ve Spojených státech, jenže na něj v plné síle zaútočil dávný Reův nepřítel - had Apop - a udělal z něj třísky. Isinah, sfinga z pyramidy, měla vidění a díky tomu všechny navedla do starého Tábora Nilu, v němž bydleli starověcí polobohové. A tam se skryli, aby vymysleli, co udělají s Apopem.

INFORMACE O EGYPTSKÝCH POLOBOZÍCH

○ Jak se polobůh do Tábora dostane? Jak se o něm dozví?
» Jakmile jeho božský rodič usoudí, že nastal čas, aby se jeho potomek odebral do Tábora Nilu, jednoduše s ním naváže jednostranné telepatické propojení. Nepředstaví se mu, ale vyvolá v něm podvědomou touhu jít do Tábora a přesně mu poví, jak se do něj dostane. Třeba když polobůh bydlí za mořem, vyjmenuje mu možné lety a ceny letenek z nejbližšího letiště, také čas odjezdu autobusu či vlaku a cenu lístku a tak dále.

○ Co se stane, když polobůh odmítne jít do Tábora?
» Jeho božský rodič ho bude nutit urputněji, ale když ani to nepomůže a polobůh se bude vzpírat, začne bláznit. Nebude moci dlouho spát, pak spíš skoro vůbec, bude trpět roztěkaností, neschopností se soustředit, bude rozladěný až agresivní, rapidně se mu zhorší známky ve škole, až si nakonec může vyvolat duševní poruchu (jeden z druhů schizofrenie, bipolární poruchu, deprese, poruchy osobnosti, anorexii či bulimii, dokonce i Alzheimera a spoustu dalších). Do pěti let polobůh umírá.

○ Kdy obvykle polobůh přichází?
» Většinou je bohové volají až po jejich dvanáctém roce života a obvykle tomu předchází nějaká významná událost. A nemusí být kladná, naopak bývá spíše záporná. Může na poloboha zaútočit příšera, a proto si bůh usmyslí, že nastal čas, aby šel do Tábora, kde se naučí, jak se má pořádně bránit. Nebo se může stát nějaká jiná nehoda - bouračka, kdy zemřou jeho zákonní zástupci a kdy by polobůh neměl kam jít. Ale taky může jeho život probíhat v klidu, nemusí ho nic potkat a přesto ho bůh zavolá do Tábora.

○ Jak se polobůh dozví, čí je potomek?
» Po prvním překročení magické hranice Tábora u Brány se před ním zjeví ohnivými čarami psané jméno jeho božského rodiče. Občas se může místo jména objevit sám bůh. Říká se tomu Určení.
» Nutnost příchod do Tábora odehrát s Vypravěčem (případně jednou ze zkušenějších postav jedné z adminek)! O první hru si zažádejte v Žádostech.

○ Kdy se polobůh setká se svým Ka?
» Při prvním překročení magické hranice se během Určení objeví také polobohovo Ka.

○ Co má polobůh dělat po svém příchodu do Tábora?
» První věc, kterou musí udělat, je zajít si do Paláce a tam je v Hlavním sále něco jako recepce. Tam vždy sedí nějaký Písař a zapisuje všechno. Příchozí Nováčky, odchozí výpravníky, žadatele o přístup do Zapovězené části knihovny, žadatele o vyslání na výpravu, prostě všechno. Většinou ochotně také s čímkoliv poradí.
» Do Paláce poloboha navede hlídka, která vždy stojí u Vnitřní brány, ten má pak povinnost tam zajít, nechat se zapsat do seznamů a vyhotovit si Průkazný svitek.

Čím se liší egyptský polobůh od obyčejného smrtelníka?
» Je silnější, rychlejší a obratnější než průměrný člověk - asi jako docela dobrý sportovec v jeho věku
» Vydrží víc bolesti, větší ztrátu krve a rozsáhlejší zranění, ale s probodnutou plící zázraky neudělají
» Má větší či menší talent na ovládnutí schopností od svého božského rodiče
» Bez jakéhokoliv studia je schopný číst hieroglyfy a mluvit staroegyptštinou, ale psát hieroglyfy se musí naučit, jinak jednotlivé obrázky kreslí neúhledně a nedají se rozpoznat

Čím se liší egyptští polobohové od těch ostatních (řečtí, římští, severští...)?
» Byli tu jako první, ale je jich méně než ostatních a nikdo neví proč
» Méně trpí dyslexií, dysgrafií a podobnými a také poruchami pozornosti než ostatní
» Jsou více zaměření na studium než na boj
» I kdyby se sebevíc snažili, prostě nebudou špatní v matematice a geometrii

OCHRANA

» Předně se kolem Tábora nachází celá poušť Rub Al-Chálí, která není zrovna malá. Sucho a horko vám jen tak nedovolí doputovat až do jejího středu
» Smrtelníky odpuzuje tzv. mlha a odpuzovací kouzlo. Zastírají skálu, v níž je vytesán vchod do Tábora, takže žádnou nevidí, leda by jim o ní nějaký bůh či polobůh řekl, pak by skálu viděli
» Samotný Tábor je chráněn magickou bariérou, která dovnitř pouští všechny až na příšery. Starají se o ni Kněžky spolu s Besem, pravidelně ji musí živit svojí energií, aby nepovolila a nezhroutila se
» Vnitřní bránou smrtelník neprojde, musí mu dát výslovný souhlas Faraon či Božského ochránce

KA

○ Ka nějakým způsobem vyobrazují duši poloboha, doprovází ho v Táboře a mohou mu být také rádcem. Máte tři možnosti, jaké Ka vašemu polobohovi dáte. Nejčastější jsou ovšem první dvě možnosti, třetí je spíše výjimkou
○ Jsou vidět a slyšet pouze v Táboře
Hmotná jsou pouze pro poloboha, ke kterému patří, pro ostatní Ka ani pro jiné polobohy ne, jednoduše jimi projdou jako duchové
○ Neprojdou sice zdí, ale ani ji nedokážou nijak poškodit, v reálném světě totiž nemohou zanechat žádné stopy (tzn. nemohou vám nic donést, nemohou vám rozvázat provazy...) - výjimkou je, když Ka při nějaké akci získá nějakou ze schopností poloboha, pak zasahovat může
○ Ka mohou nabýt hmotné podoby jen tehdy, kdy je jeho polobůh v ohrožení života, anebo také ve stavu nouze. Na podobné chvíle vás však s Vypravěčem upozorníme
○ Tvorové jako magická zvířata či příšery mohou Ka cítit také, nejsou pro ně nehmotná
○ Ka a polobůh by neměli být příliš dlouho odděleni, stejně tak by neměl být polobůh na jednom konci Tábora a Ka na druhém, ani jednomu to nesvědčí
○ Mluvit mohou pouze na svého poloboha a na cizí Ka, s cizími polobohy se mohou spojit pouze s dovolením jejich Ka a to v myšlenkách
○ Jestliže je polobůh zraněn, projeví se to i na Ka, cítí stejnou bolest jako polobůh, i když mu nic není. Stejně tak, když je svázán polobůh, ani Ka se nemůže hýbat
Nemohou to být nadpřirození tvorové (fénix, jednorožec, pegas...) a ani příšery (chiméra, amfisbena...), jsou to pouze pozemští živočichové
○ Ka se může změnit, jestliže polobůh prošel nějakým silným traumatem, ztratil paměť či něco podobného. Na změně Ka se s námi předem domluvte, ať o tom víme a můžeme vám to případně zakázat či povolit
○ Jakmile polobůh usne, jeho Ka zmizí a objeví se až tehdy, kdy se probudí. Když je polobůh vážně zraněn, ale je při vědomí, může Ka jakoby blikat a vytrácet se.

Ka můžete polobohovi sami určit, ale i to budeme kontrolovat. Nemáme povinnost vám uznat každé, které si usmyslíte, můžeme po vás požadovat změnu, když se nám to nebude zamlouvat a nebude to sedět. Můžete to také nechat na nás, můžeme vaší postavě nějaké Ka určit.

PRVNÍ: Ka plně vystihuje povahu poloboha, jeho charakter je podobný či stejný jako polobohův, chová se jako on a podporuje ho ve všem. Stejně tak i jeho vzhled vystihuje povahu. Např. odvážný sebevědomý polobůh nebude mít za Ka malou myšku, ale třeba lva. Berte v potaz také božského rodiče - syn Thovta nebude mít za Ka šelmu stejně jako dcera Bastet nebude mít za Ka rybu.

DRUHÁ: Ka zobrazuje část polobohovy obvykle skryté povahy aneb to, co mu na první pohled chybí. U vážného poloboha může Ka být hravé kotě a představovat jeho skrytý smysl pro humor.

TŘETÍ: Ka je naprostým popřením polobohovy povahy. Je přesným opakem ve všem a většinou to bývá v ohledech morálky. Sutechovec může být protivný a zlý, ale jeho Ka milé a hodné. Naopak Horovec může být přátelský a hodný, ale jeho Ka bude jedovaté a zákeřné.


POJMY & DODATKY


PRŮKAZNÝ SVITEK
» Průkazný svitek je drobný papyrový svitek dlouhý zhruba 30 cm a široký 20 cm. Je chráněn kouzlem proti zničení a padělání, dopisovat do něj smí jen pověřená osoba se speciálním brkem k tomu určeným.
» Vzhledem k hrozícímu nebezpečí od Apopa bylo nutné něco takového zavést, aby se mohli polobozi prokazovat - aby se do Tábora nedostala proměněná příšera, kdyby se jí podařilo narušit magickou hranici. A taky aby polobůh nemohl lhát o svém postavení a privilegiích s nimi spojenými. Navíc ani hlídka nezná všechny táborníky.

» Jsou na něm zapsány údaje jako jméno poloboha, věk, božský rodič, postavení v Táboře, datum příchodu do Tábora, seznam zbraní, které polobůh používá, tituly poloboha, výpravy, kterých se účastnil, jeho magické předměty a také vyobrazení poloboha. Na konci podpis majitele spolu s podpisem a znakem Písaře, který Průkazný svitek vyhotovoval.

URČENÍ
» Moment, kdy polobůh poprvé překročí hranice Tábora, nad hlavou se mu zjeví jméno jeho božského rodiče a po boku jeho Ka.

VOLBY
» PRVNÍHO TYPU: Volby do Rady. Rada se pravidelně jednou za čtyři roky obměňuje (ale mohou být zvoleni znovu). Jednou za čtyři herní roky tedy probíhají volby do Rady, účastnit se mohou všichni se základním postavením (či jakožto Vysloužilý táborník, viz článek Hierarchie & Postavení). Obvykle se volí čtyři členové z "normálních" táborníků a k nim tři Vysloužilí táborníci.

» DRUHÉHO TYPU: Volba Faraona. Ze čtyř "normálních" členů Rady se zvolí jeden, který se stane Faraonem. Také na čtyři roky.

Dovednosti & Schopnosti v profilech

31. ledna 2016 v 17:49 | Sin

DOVEDNOSTI

Každá postava bude mít ve svém profilu několik kolonek:
 • SÍLA
 • RYCHLOST
 • TALENT NA SCHOPNOSTI
» Budou očíslovány čísly od 1 do 10 a postava je bude mít určené od začátku hry. Určují je admini! A to podle vzhledu, historie, pohlaví a věku. Dítě bude mít těžko sílu 8, zatímco dospělý chlap 3. Po uvážení adminů mohou být SÍLA a RYCHLOST navýšeny, ale TALENT už ne. Třeba u dítěte se bude SÍLA s lety zvyšovat, u ženy může být také zvýšena při opravdu tvrdém tréninku.

» TALENT postavě pomáhá získávat schopnosti. Jestliže má TALENT 2, mnohem hůř se jí bude získávat její první schopnost a určitě ji nezíská po první hře s Vypravěčem. Odrážejte se od toho, že 5 bodů v talentu je takový pěkný průměr a postava může být v tomto ohledu sama se sebou spokojená. Obecně platí, že ve většině případů mají děti Rea, Hora a obecně Devatera vyšší talent, poněvadž jsou mocnější.

» Schopnosti PHYSICAL ABILITY a SUPER FACILITY k příslušným schopnostem (SÍLA a RYCHLOST) přidává deset bodů - proto mají někteří polobozi číslo zvýrazněné (např.: SÍLA: 9/10). Při nepoužívání schopností mají tito polobozi v dané schopnosti devítku.

Dále bude mít postava několik dovedností, které bude moct zlepšovat pomocí lekcí, hodin a tréninků. Budou u nich vypsaná procenta - tedy, jak dobří jsou.
 • BOJ BEZE ZBRANĚ
 • BOJ SE ZBRANĚMI
 • STŘELBA - luk, prak, kuše
 • STŘELBA - pistole, puška, brokovnice
 • VRH - dýkou, nožem, sekyrkou
 • VÝDRŽ (0 % - lama, co nic neuběhne, 50 % - vytrvalý běžec i bojovník, 100 % - unaví se až po třech dnech bez odpočinku)
» 10 % = ví, kde se to drží, a neusekne si ruku
» 20 % = ví, do čeho se má trefovat, zná základní postoj
» 30 % = ví, jak se má trefovat, zvládá se chatrně krýt
» 40 % = zvládá se efektivně krýt, pár úderů a už se rozhodně nestane, že trefí sám sebe
» 50 % = stačí to na průměrnou příšeru, zvládne se ubránit celkem dobře
» 60 % = bez problému se ubrání i silnější příšeře
» 70 % = z boje s průměrnou či lehce nadprůměrnou příšerou vychází téměř nezraněn
» 80 % = mohl by kosit empusy na potkání
» 90 % = nemá problém porazit i příšery těžšího kalibru, jako je amfisbena, kerberos či měsíční lev
» 100 % = s jednou rukou přivázanou k tělu si zvládá dělat manikúru na jedné noze, druhou nohou drží knížku a čte si a druhou rukou drží meč a bojuje s hydrou - je to opravdu mistr a zaslouží si respekt, hydru sice sám nezvládne, ale ve valné většině případů si poradí

SCHOPNOSTI

Načež bude mít postava vypsané její schopnosti a u ní body od 1 do 10 podle míry, na jakou ji ovládá. Např.:
 • Shapeshifting - 3/10
 • Necromancy - 5/10
 • ...
» 1-3 = schopnost se projevuje úplně minimálně, třeba když se postava opravdu naštve, ale neovládá ji
» 4 = schopnost se projevuje častěji, hlavně když postava prožívá silné emoce jako vztek, smutek, láska...
» 5 = polobůh už dokáže vědomě schopnost "spustit", ale úplně ji neovládá, neví, co způsobí, a vyžaduje hodně koncentrace a bere hodně energie
» 6-8 = s každým dalším bodem schopnost ovládá lépe, její spuštění vyžaduje méně koncentrace a méně energie
» 9 = polobůh schopnost už vědomě ovládá, nemusí se skoro vůbec koncentrovat, jenom zřídka se mu vymkne z kontroly
» 10 = polobůh schopnost dokonale ovládá, nevyžaduje to žádnou koncentraci a vyčerpání přichází až po dlouhém používání schopnosti (záleží také na výdrži postavy), jenom opravdu minimálně se může stát, že se něco nepodaří

OSTATNÍ DOVEDNOSTI

Poslední kolonka, která se tohoto týká, budou Ostatní dovednosti. Sem patří třeba plavání, jízda na koni, řízení auta, ošetřování... Na co si vzpomenete. Ale také dovednosti, které polobůh má díky svému božskému rodiči - dýchání pod vodou, mluvení s kočkami, mumifikace... Různé dovednosti se může postava během hry naučit a všechny budou vypsané u této kolonky v profilu.
Budou hodnoceny slovně dle následujícího žebříčku:
» začátečník - ovládá hrubé základy
» mírně pokročilý - víc se vyzná, dělá méně chyb
» pokročilý - dělá ještě méně chyb, většinou ví přesně, co dělá
» ovládá - může si dovolit učit této činnosti ostatní
» expert - je opravdovým odborníkem, zná všechny podrobnosti a v 99,9 % nechybuje